Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Apion) rubiginosum Grill, 1893
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony niemal w całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), wykazywany ponadto z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Żyje na szczawiu polnym — Rumex acetosella L. Samice składają jaja około połowy maja. Larwa odbywa rozwój w nieregularnych okrągławych, średnicy około 5-10 mm, wyroślach korzeniowych. Niektóre wyrosła są tylko po jednej stronie korzenia i przybierają wtedy półkolisty kształt. Przepoczwarczenie odbywa się w galasie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Słupsk (Kuśka*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1911, Szulczewski 1928, Szulczewski 1930, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984), Toruń, Sławno koło Milicza (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932), Łomna koło Warszawy (Wanat*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910), Stary Wołów (Wanat*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931), Górki Śląskie koło Raciborza, Bujaków koło Mikołowa (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Rogów, Wągry i Budziszewice koło Koluszek, Inowłódz, Chotel Czerwony koło Wiślicy (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — Bielnik (Cmoluch 1980), Cząstków, Chełmowa Góra (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska: Gawłówek (Kotula 1872); Sudety Zachodnie (Hieronymus 1890, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Schmidt H. 1909b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Wanka 1920, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982), Beskid Niski — Magóra Małastowska (Wanat*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1892b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c)