Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Perapion) hydrolapathi (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek słonawiskowy zasiedlający głównie wybrzeża Morza Śródziemnego i Europy Zachodniej, notowany poza tym z Danii, południowej Szwecji i niemieckich wybrzeży Bałtyku, gdzie najdalej na wschód znanym wysuniętym stanowiskiem jest Ückermünde, więc istnieje możliwość znalezienia A. (P.) hydrolapathi Marsham również na naszym wybrzeżu Bałtyku. Prócz stanowisk nadmorskich znane są stanowiska śródlądowe z Algierii, Francji, Anglii, Irlandii i Niemiec. Również z Polski gatunek ten był notowany z nielicznych stanowisk tylko wewnątrzlądowych, ale jego występowanie nie jest stwierdzone w sposób pewny. Nie był on uwzględniony w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i nie zaliczony do pędrusiów krajowych (Smreczyński 1976). Według M. Wanata (in litt.) wszystkie dotychczasowe doniesienia z Polski były oparte na błędnych oznaczeniach. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października na szczawiu lancetowatym — Rumex hydrolapathum Huds., szczawiu kędzierzawym — R. crispus L. oraz szczawiu tępolistnym — R. obtusifolius L., w którego łodygach żerują larwy i przepoczwarczają się w rozszerzonym chodniku, nie powodując wyrośli.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1879
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń Szulczewski 1922
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocławek Osterloff 1882
KFP 18 Dolny Śląsk Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1891, Gerhardt 1891c
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 18 «Śląsk» Gerhardt 1897