Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Perapion) oblongum Gyllenhal in Schönherr, 1839
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy Środkowej, południowych obszarów europejskiej części byłego ZSRR, Azji Mniejszej, Mongolii oraz z Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. zwłaszcza na łąkach wilgotnych. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi nie wytwarzając wyrośli.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Dieckmann L. 1973. Apion-Studien (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent., Berlin, 23, str. 71-92, 28 rys. – F.

Dieckmann L. 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Apioninae). Beitr. Ent., Berlin, 27, str. 7-143, 151 rys. – F.

Hoffmann A. 1958. Coléopteres Curculionides (Troisieme Partie). Faune de France, 62. Paris, str.1209-1839, rys. 664-1305. – F, S: 18.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Köstlin R. 1973. Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Die Gattung Apion. Mit einem Anhang über Apion-Funde ausserhalb des eigentlichen Beobachtungsgebietes, soweit sie kontrolliert werden konnten. Mitt. Ent. Ver. Stuttgart, Stuttgart, 8 (Sonderheft 12), str. I-III + 1-198. – F.

Köstlin R. 1985. Beiträge zur Insektenfaunistik Südwestdeutschlands. Die Gattung Apion (Coleoptera). Teil II. Mit einem Anhang über Apionfunde ausserhalb des eigentlichen Beobachtungsgebietes. Mitt. Ent. Ver. Stuttgart, Stuttgart, 20, str. 25-140. – F.

Lohse G. A. 1981. Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae, Apioninae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 112-183, ill. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Neresheimer J. i H. Wagner. 1935. Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XVI. Ent. Bl., Krefeld, 31, str. 106–120, 161–165. – F.

Pomorski R. J. 1980. Nowe stanowiska Apion (Perapion) oblongum Gyllenhal, 1839 (Col., Curculionidae) w Polsce. Prz. Zool., Wrocław, 23 –1979, str. 330–331, 1 mapa. – F.

Smreczyński S. 1960b. Bemerkungen über die heimischen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae). IV. Acta Zool. Cracov., Kraków, 5, str. 45–86, 10 rys. – F.

Smreczyński S. 1965. Ryjkowce – Curculionidae: Wstęp i podrodzina Apioninae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98a. Warszawa, 80 str., 157 rys. – F.

Wanat M. 1985. Nowe i rzadkie gatunki ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) z Polski. Pol. Pismo Ent., Warszawa-Wrocław, 55, str. 65–71. – F.