Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Perapion) oblongum Gyllenhal in Schönherr, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy Środkowej, południowych obszarów europejskiej części byłego ZSRR, Azji Mniejszej, Mongolii oraz z Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. zwłaszcza na łąkach wilgotnych. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi nie wytwarzając wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1965, Köstlin 1973, Dieckmann 1977); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Wanat 1985), Giżycko, Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1935), Kostrzyn (Pomorski 1980); Puszcza Białowieska: Białowieża (Dieckmann 1973); Dolny Śląsk: Wrocław (Dieckmann 1973, Dieckmann 1977, Pomorski 1980); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Dieckmann 1973); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Dieckmann 1973); Bieszczady (Dieckmann 1973), Wetlina (Köstlin 1985); Polska (Neresheimer i Wagner H. 1935, Hoffmann 1958, Lucht 1987); «Śląsk» (Horion 1951); «dolina Odry» (Lohse 1981)