Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Perapion) oblongum Gyllenhal in Schönherr, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk we wschodniej części Europy Środkowej, południowych obszarów europejskiej części byłego ZSRR, Azji Mniejszej, Mongolii oraz z Syberii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. zwłaszcza na łąkach wilgotnych. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi nie wytwarzając wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Smreczyński 1960b, Smreczyński 1965, Köstlin 1973, Dieckmann 1977
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Ełk Wanat 1985
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Giżycko, Puszcza Piska — Szeroki Bór Wanat*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Horion 1935
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kostrzyn Pomorski 1980
KFP 18 Puszcza Białowieska Białowieża Dieckmann 1973
KFP 18 Dolny Śląsk Wrocław Dieckmann 1973, Dieckmann 1977, Pomorski 1980
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Dieckmann 1973
KFP 18 Roztocze Tomaszów Lubelski Dieckmann 1973
KFP 18 Bieszczady Dieckmann 1973
KFP 18 Bieszczady Wetlina Köstlin 1985
KFP 18 Polska Neresheimer i Wagner H. 1935, Hoffmann 1958, Lucht 1987
KFP 18 «Śląsk» Horion 1951
KFP 18 «dolina Odry» Lohse 1981