Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Perapion) violaceum Kirby, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek palearktyczny, obszar jego rozsiedlenia obejmuje znaczną część Azji, Europy i zachodniej części Afryki Północnej; w Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, gdzie sięga piętra dolnego; nie notowany tylko ze Wzgórz Trzebnickich i z Kotliny Nowotarskiej. Zasiedla głównie środowiska wilgotne (podmokłe łąki, młaki, rowy, zarośla i żwirowiska nadrzeczne itp.). Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie są podawane różne gatunki z rodzaju szczaw — Rumex L., jak szczaw zwyczajny — R. acetosa L., s. gajowy — R. sanguineum L., s. górski — R. arifolius All., s. kędzierzawy — R. crispus L., s. nadmorski — R. maritimus L., s. skupiony — R. conglomeratus Murr., s. tępo listny — R. obtusifolius L. i s. żółty — R. patientia L. Larwa żeruje w białym rdzeniu łodyg powodując na nich słabe zgrubienia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918, Dreyfeldt 1933, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b), Dębina koło Słupska (Wanat*); Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Dębowo — rezerwat «Kozielec» (Gotwald 1968), Wieżyca koło Kartuz (Kuśka*); Pojezierze Mazurskie: Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b), nadleśnictwo Ruda — rezerwat «Szumny Zdrój» (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Gutkowo koło Olsztyna, Giżycko, Puszcza Borecka — Lipowo, Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Dittrich 1911, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stachowiak P. 1980), Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka*), Ruda Milicka (Wanat*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Rogóźno koło Łowicza (Wanat*), Podkowa Leśna koło Warszawy (Kuśka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1909, Pomorski 1984), Mokry Dwór koło Wrocławia (Wanat*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Schubert 1934, Kuśka 1982), Jastrzębie-Zdrój, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Köstlin 1973, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975), Łódź (Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987), Józefów (Kuśka*), Zwierzyniec, Krasnobród (Wanat*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1847, Stachowiak P. 1988b), Zieleniec, Długopole, Poniatów, Gniewoszów (Wanat*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854), rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka*), Kletno, Żelazno (Wanat*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987), góra Cieślar koło Wisły, góra Tuł koło Cieszyna, góra Ochodzita, Ustroń (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Petryszak 1982, Trella 1934), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat*); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982), 6 stanowisk (Wanat*), Zatwarnica (Kuśka*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry (Kuśka 1987); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1842, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica, Karłowice — loci typici! dla A. violaceum v. obscurum Gerh.,