Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Pseudoperapion) brevirostre Herbst, 1797
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie ciepłe i suche środowiska. Żyje na dziurawcu kosmatym — Hypericum hirsutum L., dziurawcu zwyczajnym — H. perforatum L. i dziurawcu rozesłanym — H. humifusum L. Postacie dojrzałe odżywiają się tkankami liści, wygryzając w nich otwory. Larwy żerują w puszkach owocowych, gdzie wyżerają niedojrzałe nasiona. W jednej puszce może występować wiele larw. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lipca, niektóre opóźnione larwy znajdowano jeszcze w końcu sierpnia w towarzystwie poczwarek i młodych chrząszczy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Gotwald 1968, Zumpt 1931, Köstlin 1973); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Ruda — rezerwat «Szumny Zdrój», nadleśnictwo Lidzbark (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Weise 1872, Osterloff 1882, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Warszawa-Powsin, Rogóźno koło Łowicza (Wanat*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Przyłęk koło Nysy, Ślęża (Kuśka*), Wrocław-Wojnów, Kamieniec Wrocławski (Wanat*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Polentz 1949); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1882, Cmoluch i in. 1975), 6 miejscowości (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Łysica, Św. Katarzyna (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Osterloff 1882, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981), Józefów, Zwierzyniec (Wanat*); Sudety Zachodnie: koło Wojcieszowa (Gerhardt 1910), Leśna koło Lubania Śląskiego, Jawor (Kuśka*); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka*); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1842, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)