Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Pseudostenapion) simum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii oraz południowej Szwecji i Finlandii, notowany ponadto z Algierii i Kaukazu. W Polsce wykazywany zarówno z terenów nizinnych, jak i górzystych, gdzie dociera do regla dolnego. Żyje na dziurawcu zwyczajnym — Hypericum perforatum L., d. kosmatym — H hirsutum L., d. nadobnym — H.pulchrum L. i d. rozesłanym — H. humifusum L. Larwy żerują w łodygach nie powodując na nich wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Puszcza Piska — Szeroki Bór, Giżycko, Danowo koło Giżycka (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Stachowiak P. i Baraniak 1980), Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka*), Kobylnica koło Poznania (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1936e), Ślęża, Złotoryja (Kuśka*), Wrocław-Wojnów, Kamieniec Wrocławski (Wanat*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Góra Św. Anny, (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Miechów (Wiech 1984), Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka*), Rogów, Inowłódz, Bronisławów nad jeziorem Sulejowskim, Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Kuśka 1989c, Gotwald 1968); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987), Gliniska (Kuśka*); Nizina Sandomierska: Ispina (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Bolków koło Jawora (Köstlin 1973), Czartowska Skała koło Jawora, Leśna koło Lubania Śląskiego, Złotoryja (Kuśka*); Sudety Wschodnie: Lubotyń koło Głubczyc, Kozłówki i rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka*); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Niski (Petryszak 1982), Kruhel Mały koło Przemyśla (Wanat*); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987), Szczawnica (Wanat*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)