Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Helianthemapion) aciculare Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej. Granica północna przebiega przez środkowe Niemcy. Notowany również z Algierii i Maroka. W Polsce wykazany przed przeszło 80 laty z trzech stanowisk w dwu krainach, ale dane o jego występowaniu zdają się być niewiarygodne. S. Smreczyński (1965) nie zaliczył tego gatunku do fauny Polski. We Francji chrząszcz ten żyje na gatunkach z rodzaju posłonek — Helianthemum Mill., rosnących na glebach piaszczystych i wapiennych. Larwa żeruje w łodygach, przeobrażenie następuje we wrześniu. Postacie dojrzałe zimują w powierzchniowej warstwie gleby, ukazują się w maju i poławiano je do lipca. W Niemczech larwę i świeżo przeobrażonego chrząszcza znaleziono w łodydze posłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa-Gocławek Osterloff 1882
KFP 18 Roztocze Obrocz i Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909