Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Helianthemapion) aciculare Germar, 1817b
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej. Granica północna przebiega przez środkowe Niemcy. Notowany również z Algierii i Maroka. W Polsce wykazany przed przeszło 80 laty z trzech stanowisk w dwu krainach, ale dane o jego występowaniu zdają się być niewiarygodne. S. Smreczyński (1965) nie zaliczył tego gatunku do fauny Polski. We Francji chrząszcz ten żyje na gatunkach z rodzaju posłonek — Helianthemum Mill., rosnących na glebach piaszczystych i wapiennych. Larwa żeruje w łodygach, przeobrażenie następuje we wrześniu. Postacie dojrzałe zimują w powierzchniowej warstwie gleby, ukazują się w maju i poławiano je do lipca. W Niemczech larwę i świeżo przeobrażonego chrząszcza znaleziono w łodydze posłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1882); Roztocze: Obrocz i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909)