Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Helianthemapion) velatum Gerstaecker, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część Europy Środkowej oraz Europę Południową, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce wykazany z dwu stanowisk oddalonych od siebie tylko około 0,5 km. Opierając się prawdopodobnie na doniesieniach o występowaniu tego gatunku koło Ojcowa, błędnie i ogólnikowo W. Szymczakowski (1960) wymienił omawiany gatunek z Wyżyny Małopolskiej. Należy u nas do rzadkości, ale według S. Smreczyńskiego (1965) koło Ojcowa zbierany dość licznie w latach 1923-1925. Postacie dojrzałe spotykano na różnych gatunkach bylin z rodzaju posłonek — Helianthemum Mill. Z wymienionych w piśmiennictwie kilku roślin żywicielskich, w Polsce może być znaleziony na posłonku pospolitym — H. ovatum (Viv.) Dun. rosnącym na łąkach, w zaroślach i na wzgórzach; oraz na posłonku kutnerowatym — H. nummularium (L.) Dun., rosnącym na suchych wzgórzach wapiennych. Rozwój larwalny jest nieznany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wierzchowie koło Ojcowa (Smreczyński 1934, Smreczyński 1965, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Biały Kościół (Mazur M. 1983)