Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Helianthemapion) velatum Gerstaecker, 1854
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część Europy Środkowej oraz Europę Południową, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce wykazany z dwu stanowisk oddalonych od siebie tylko około 0,5 km. Opierając się prawdopodobnie na doniesieniach o występowaniu tego gatunku koło Ojcowa, błędnie i ogólnikowo W. Szymczakowski (1960) wymienił omawiany gatunek z Wyżyny Małopolskiej. Należy u nas do rzadkości, ale według S. Smreczyńskiego (1965) koło Ojcowa zbierany dość licznie w latach 1923-1925. Postacie dojrzałe spotykano na różnych gatunkach bylin z rodzaju posłonek — Helianthemum Mill. Z wymienionych w piśmiennictwie kilku roślin żywicielskich, w Polsce może być znaleziony na posłonku pospolitym — H. ovatum (Viv.) Dun. rosnącym na łąkach, w zaroślach i na wzgórzach; oraz na posłonku kutnerowatym — H. nummularium (L.) Dun., rosnącym na suchych wzgórzach wapiennych. Rozwój larwalny jest nieznany.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wierzchowie koło Ojcowa (Smreczyński 1934, Smreczyński 1965, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Biały Kościół (Mazur M. 1983)