Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Malvapion) malvae (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozmieszczony w południowej części Palearktyki, nie występujący w Europie Północnej. W Polsce należy do rzadko spotykanych chrząszczy, znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach południowych. Występuje na przydrożach i w obejściach domowych. Żyje na ślazie dzikim — Malva silvestris L., ślazie zaniedbanym — M. neglecta Wallr., ślazie zygmarku — M. alcea L. i ślazie drobnokwiatowym — M. pusilla Sm. et Sow., poza tym postacie dojrzałe obserwowano na prawoślazie lekarskim — Althaea officinalis (L.). Larwa żeruje w owocach, w jednym nasieniu występuje tylko jedna larwa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1900b, Gerhardt 1900d, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1960, Smreczyński 1956, Mazur M. 1983, Szymczakowski 1972), Klonów i Marchocice koło Miechowa (Smreczyński 1956); Wyżyna Lubelska: Puławy-Kępa (Miczulski 1961, Mazur M. 1983), Kajany koło Spiczyna (Strawiński 1949), Zemborzyce koło Lublina (Ziarkiewicz 1952); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); «Śląsk» (Osterloff 1882, Kuhnt 1912, Horion 1951)