Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Alocentron) curvirostre Gyllenhal in Schönherr, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszar od Kaukazu poprzez południowo-wschodnią Europę po południową część Europy Środkowej, ponadto notowany z Sycylii i Hiszpanii. W Polsce notowany tylko z czterech krain, przy czym dawne dane o jego występowaniu według S. Smreczyńskiego (1965) są niewątpliwie mylne. Autor ten nie zaliczył omawianego gatunku do fauny naszego kraju. Według M. Wanata (i.l 1990) niedawne doniesienia M. Mazura (1983) o występowaniu omawianego gatunku w Chełmku i Jarosławiu oparte było na notatkach S. Stobieckiego, ale w jego zbiorze brak okazów dowodowych. Jako rośliny żywicielskie tego gatunku podawane są prawoślaz ogrodowy — Althaea rosea L. i ślaz dziki — Malva silvestris L. Larwy żerują w rdzeniu począwszy od szyi korzeniowej aż po szypułki kwiatowe, powodując niekiedy całkowite zniszczenie rośliny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Klęka woj. Poznań (Obarski 1961b); Górny Śląsk: Chełmek koło Chrzanowa (Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Jarosław (Mazur M. 1983); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951)