Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ixapion) variegatum Wencker, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z Francji, Włoch, Szwajcarii, Austrii, południowych Niemiec i Czecho-Słowacji; wszędzie bardzo rzadko łowiony w nielicznych miejscowościach, tylko z Francji znany z większej liczby stanowisk. W Polsce należy do rzadkości; notowany tylko z jednego stanowiska. Żyje na jemiole pospolitej — Viscum album L. Postacie dojrzałe zimują w glebie lub pod korą. Samice składają jaja pojedynczo w uprzednio wygryzione ryjkiem zagłębienie na gałązce poniżej osady liścia. W jednej gałązce może żerować kilka larw, powodując niekiedy zgrubienia łodygi w postaci wrzeciona. Larwy dorosłe kończą chodnik pod korą, gdzie tworzą brunatny jedwabisty kokon. Larwy drążą głównie w cienkich gałązkach krótkie chodniki często krzyżujące się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: