Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Exapion) corniculatum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią, wschodnią i środkową część Europy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w południowej części kraju. Występuje głównie na terenach stepowych, słonecznych wzgórzach i zaroślach oraz w widnych lasach. Jako rośliny żywicielskie podawane są janowiec ciernisty — Genista germanica L., j. skrzydlaty — G. sagittalis L., szczodrzeniec czerniejący — Cytisus nigricans L. i s. główkowaty — C. capitatus Scop. Rozwój larwalny nie jest znany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Trella 1934, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1931, Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Kuśka 1981); Górny Śląsk: rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1928, Trella 1934, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch i Kowalik 1964, Dieckmann 1977, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze: Florianka (Fejfer F. 1924, Trella 1934), Kąty koło Zamościa (Cmoluch 1971), Obrocz (Wanat*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1911d); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka 1973, Kuśka 1981); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lucht 1987); «Śląsk» (Horion 1951)