Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Exapion) formaneki Wagner, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze kraju, prócz wyższych partii górskich. Larwy żerują i przeobrażają się w strączkach janowca barwierskiego — Genista tinctoria L., postacie dojrzale spotykano ponadto na janowcu włosistym — G. pilosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Wanat*); Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Dębowo — rezerwat «Kozielec» (Gotwald 1968); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932), okolice Warszawy-Podkowa Leśna, Pyry, Chojnów (Wanat*); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Wanat*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Eichler W. 1914, Tenenbaum 1923, Mazur M. 1983), Dolina Karniowieka koło Krakowa, Ojców (Kuśka*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — uroczysko Psarska Góra (Kinelski i Szujecki 1959), Łysa Góra (Cmoluch 1980), Zagaje Grzegorzowickie, Psarska Góra (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Kowalik 1964); Roztocze: Kąty koło Zamościa (Cmoluch 1971), Horyszów Polski (Kuśka*), Florianka, Sabaudia, Zwierzyniec, Obrocz (Wanat*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1911); Beskid Zachodni (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat*); Polska (Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lucht 1987); «Śląsk» (Horion 1951)