Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) elongatum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, wykazywany z Azji Wschodniej, Iranu i zachodniej części Kazachstanu. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Wiadomości sprzed przeszło stu lat o występowaniu na izolowanym stanowisku w Ełku winny być potwierdzone nowymi badaniami. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, na suchych łąkach i w widnych zaroślach. Jako rośliny żywicielskie wymieniane są szałwia łąkowa — Salvia pratensis L. i szałwia omszona — S. nemorosa L. Larwy żerują w rdzeniu łodygi, drążąc chodnik o długości 6-12 mm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Neresheimer i Wagner H. 1932b, Lohse 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuśka 1973, Kuśka 1981); Górny Śląsk: Ligota Dolna (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Osterloff 1882, Lgocki 1908, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: góry Pieprzowe (Mazur M. 1983, Cmoluch i in. 1975), Chotel Czerwony, Bogucice i Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1983); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981), Dziewcza Góra koło Niedzielisk (Wanat*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Łuczyce koło Przemyśla (Wanat*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lucht 1987); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)