Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) flavimanum Gyllenhal in Schönherr, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, notowany poza tym z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla widne zarośla, pobrzeża lasów i suche wzgórza. Rośliną żywicielską tego gatunku w Europie Środkowej jest lebiodka pospolita — Origanum vulgare L., ponadto we Francji były podawane czyścica storzyszek — Calamintha vulgaris (L.) Druce, mięta okrągłolistna — Mentha rotundifolia (L.) Huds. i mięta nadwodna — Mentha aquatica L. Larwa żeruje w dolnej części łodygi aż do szyi korzeniowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Górny Śląsk (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1932, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983), Dolina Karniowicka i Bętkowska koło Krakowa, Ojców, Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b); Roztocze: Kąty koło Zamościa (Cmoluch 1971), Majdan Górny woj. Zamość (Łętowski 1981), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987), Józefów (Wanat*); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka i in. 1987), Dzięgielów i góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936, Dieckmann 1977), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1960b, Lucht 1987)