Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) oblivium Schilsky, 1902
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek ten występuje głównie w południowej części Europy i Azji Mniejszej, lokalnie i rzadko spotykany w Europie Środkowej, notowany ponadto ze Szwecji. W Polsce znany z siedmiu krain południowych oraz Pojezierza Mazurskiego. Zamieszkuje suche tereny piaszczyste, dobrze nasłonecznione wzgórza, lasy sosnowe. Jako rośliny żywicielskie były podawane macierzanka piaskowa — Thymus serpyllum (L.) Fr., macierzanka zwyczajna — Th. pulegioides L., macierzanka austriacka — Th. austriacus Bernh. i macierzanka Marschalla — Th. marschallianus Willd. Bionomia tego gatunku i cykl rozwojowy nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Dieckmann 1977, Lohse 1981), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Górny Śląsk: góra Zborów koło Zawiercia (Kuśka 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Mydlniki koło Krakowa (Smreczyński 1950, Mazur M. 1983), okolice Krakowa (Hoffmann 1958, Cmoluch 1959, Smreczyński 1965, Dieckmann 1977), okolice Zabierzowa (Witkowski Z. 1975), Piekary (Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska: Sandomierz (Dieckmann 1977), Wągry koło Koluszek (Wanat 1987), Krzemionki Opatowskie, Zagaje Grzegorzewickie, góra Zelejowa, Korzecko (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Wymysłów, Opoka Duża (Cmoluch 1986b, Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Petryszak 1982, Mazur M. 1983), Gródek nad Bugiem (Cmoluch 1959, Cmoluch 1963), Skierbieszów, Bochotnica (Cmoluch 1971); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1936, Cmoluch 1959, Trella 1938b, Smreczyński 1965, Petryszak 1982); Bieszczady (Köstlin 1985); Polska (Horion 1951, Lucht 1987); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lohse 1981, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)