Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ceratapion) alliariae Herbst, 1797
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii, południowej Szwecji oraz Karelii, notowany ponadto z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Zakaukazia. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju, na ogół spotykany na terenach nizinnych. Zasiedla pola uprawne, łąki, pastwiska, zarośla i zbocza. Spotykany od maja do września na chabrach; jako miejsca połowu zwykle są wymieniane chaber bławatek — Centaurea cyanus L. i chaber łąkowy — C. jacea L. Według dawnych informacji z piśmiennictwa larwa żeruje w główkach kwiatowych, ale dane te są niepewne i wymagają potwierdzenia. Nowsze dane z Włoch i Grecji podają jako roślinę żywicielską chaber wełnisty — Centaurea solstitialis L. Roślina ta jest do nas zawleczona, rośnie na przydrożach i nasypach kolejowych. Larwa żeruje na żyłkach środkowych liści i w miarę wzrostu przechodzi do szyi korzeniowej i korzeni, niekiedy żeruje również w rdzeniu łodygi. Pełny cykl rozwojowy w warunkach południowoeuropejskich trwa około 24 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Szczecin-Drzetowo Neresheimer i Wagner H. 1939
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Köstlin 1973
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Weise 1872, Neresheimer i Wagner H. 1939, Wagner H. 1941, Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 18 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 18 Nizina Mazowiecka Podkowa Leśna i Dembe Wielke koło Warszawy Wanat*
KFP 18 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1877b, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892, Gerhardt 1897, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1933, Polentz 1936e, Polentz 1937, Polentz 1944
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Cmoluch i in. 1975
KFP 18 Wyżyna Małopolska Skowronno koło Pińczowa Wanat*
KFP 18 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988
KFP 18 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971
KFP 18 Beskid Zachodni Piaski Petryszak 1982
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Trella 1936
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888
KFP 18 «Prusy Zachodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951
KFP 18 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871