Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Ceratapion) armatum Gerstaecker, 1854
Opis w KFP:
[tom 18]
Rzadko spotykany gatunek europejski, znany dotychczas z Jugosławii, Włoch, Francji, Szwajcarii, Belgii, Anglii, Danii, Szwecji, Niemiec, Polski, Austrii i Węgier. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Omyłkowo wykazany z rezerwatu Łąka Sulistrowicka koło Sobótki (Petryszak i Mazur 1981), odnośne okazy dowodowe należą do Apion (C.) penetrans Germ. (A. Kuśka*). Bionomia tego chrząszcza słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie na chabrze łąkowym — Centaurea jacea L. i chabrze driakiewniku — C. scabiosa L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Dieckmann L. 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Apioninae). Beitr. Ent., Berlin, 27, str. 7-143, 151 rys. – F.

Hoffmann A. 1958. Coléopteres Curculionides (Troisieme Partie). Faune de France, 62. Paris, str.1209-1839, rys. 664-1305. – F, S: 18.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Osterloff F. 1882. O chrząszczach krajowych. Pam. Fizyogr., Warszawa, 2, str. 435–476. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Petryszak B. i M. Mazur. 1981. Wiadomości o rozmieszczeniu Otiorhynchus rugosostriatus Goeze i innych rzadko spotykanych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 27, str. 143–157. – F.

Smreczyński S. 1934. Uwagi o krajowych ryjkowcach II. Pol. Pismo Ent., Lwów, 12, str. 50–61. – F.

Smreczyński S. 1965. Ryjkowce – Curculionidae: Wstęp i podrodzina Apioninae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98a. Warszawa, 80 str., 157 rys. – F.

Stachowiak P. i E. Baraniak. 1980. Ryjkowce Curculionoidea Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 1, str. 17–23. – F.

Witkowski Z. 1970. O kilku gatunkach ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) zebranych w Bieszczadach. Prz. Zool., Wrocław, 14, str. 289–291. – F.