Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ceratapion) gibbirostre Gyllenhal, 1813
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w znacznej części Palearktyki, w Europie głównie w południowej i środkowej części, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe obszary Fennoskandii. W Polsce chrząszcz pospolity w całym kraju, w górach sięga po regiel dolny. Występuje zarówno na terenach suchych, jak i wilgotnych. Zasiedla pola, pastwiska, przydroża, rumowiska, zarośla oraz wilgotne łąki i torfowiska. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., ostrożeń błotny — C. palustre (L.) Scop., ostrożeń lancetowaty — C. lanceolatum (L.) Scop., ostrożeń warzywny — C. oleraceum (L.) Scop. oraz oset nastroszony — Carduus acanthoides L. i oset zwisły — C. nutans L. Larwy żerują w łodygach, ogonkach i żyłkach środkowych liści, gdzie drążą długie chodniki. Przeobrażenie następuje w lipcu-sierpniu. Imagines zimują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937), koło Warnowa i Trzciągowa (Stachowiak P. 1987b), Dębina koło Słupska (Wanat*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938), nadleśnictwo Dębowo — rezerwat «Kozielec» (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Piduń koło Jedwabna (Kuśka*), Giżycko (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Mosina (Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocław (Osterloff 1882), Urle (Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Pomorski 1984), rezerwat Zwierzyniec koło Oławy (Wanat*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Lgocki 1908, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987), Rogów koło Koluszek, Inowłódz, rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987), Dziewcza Góra koło Niedzielisk (Wanat*); Nizina Sandomierska (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), góra Miłek koło Wojcieszowa (Kuśka*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Sławniowice koło Głuchołaz (Kuśka*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Lucht 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1982), Jabłonki (Kuśka*), Tworylne (Wanat*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry (Petryszak 1982); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)