Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ceratapion) scalptum Mulsant et Rey, 1859b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z Europy Południowej, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, obszarów wokół Morza Kaspijskiego, Algierii i Tunezji, wykazywany też z Niemiec i Austrii, ale L. Dieckmann (1977) wątpi o występowaniu tego chrząszcza w Europie Środkowej. Wykazany z okolic Warszawy i omyłkowo na podstawie mylnie oznaczonych okazów ze Śląska. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Według S. Smreczyńskiego (1960) omawiany gatunek nie należy do fauny polskiej wobec braku okazów dowodowych i nie potwierdzenia się danych o występowaniu na Śląsku. Bionomia tego chrząszcza poznana słabo. We Francji imagines spotykano na ostrożeniach, głównie na ostrożeniu lancetowatym — Cirsium lanceolatum (L.) Scop., w innych krajach podawano go jeszcze z ostrożenia polnego — C. arvense (L.) Scop. i z ostu nastroszonego — Carduus acanthoides L. oraz innych roślin nie znanych w Polsce.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923)