Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Omphalapion) ebeninum Kirby, 1808
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe obszary Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, dotychczas nie notowany jeszcze tylko z czterech krain. Występuje na całym niżu i w górach po strefę subalpejską, na miejscach wilgotnych i suchych łąkach, pastwiskach, pobrzeżach wód, młakach, w zaroślach i lasach liściastych. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie są podawane: groszek wiosenny — Lathyrus vernus (L.) Bernh., komonica zwyczajna — Lotus corniculatus L., komonica błotna — L. uliginosus Schk., traganek szerokolistny — Astragalus glycyphyllos L. i sparceta siewna — Onobrychis viciaefolia Scop. Według L. Dieckmanna (1977) larwy żerują w łodygach, a nie w strączkach, jak podają inni badacze. Poza wymienionymi roślinami postacie dojrzałe spotykano na kilku gatunkach koniczyn — Trifolium L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Helm 1883d, Gotwald 1968), Wieżyca koło Kartuz (Wanat*); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), leśnictwo Diabla Góra koło Giżycka (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Brudzyń (Szulczewski 1922), Włocławek (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Polentz 1939b), Ślęża (Kuśka*), Wrocław-Wojnów, rezerwat Zwierzyniec koło Oławy, Kamieniec Wrocławski, Dąbrowa Niemodlińska koło Opola, Wzgórza Strzelińskie — Gromnik (Wanat*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kuśka 1982), Bełsznica koło Wodzisławia Śląskiego, rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984), Lisiniec koło Miechowa, rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka*), Chabielice koło Bełchatowa, Skrzynki koło Tomaszowa Mazowieckiego, Krzyżanowice koło Pińczowa, rezerwat Wały koło Miechowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Skuratowicz i Urbański 1953, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Smreczyński 1965), Kazimierz Dolny (Kuśka*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Strawiński 1958, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska (Kotula 1872, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Köstlin 1973), Męcinka i Czartowska Skała koło Jawora (Kuśka*), Podlesie koło Nowej Rudy (Wanat*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), góry Krowiarki koło Kłodzka, Sławniowice koło Głuchołaz (Kuśka*), Żelazno (Wanat*); Beskid Zachodni (Köstlin 1973, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988), Boguszowice koło Cieszyna (Wanat*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Boguchwała woj. Rzeszów (Czerniakowski 1986); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry: Suchy Źleb na Giewoncie (Kuśka*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Köstlin 1973); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)