Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Catapion) jaffense Desbrochers des Loges, 1895b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Bardzo rzadki gatunek, o niejasnym zasięgu, znany z Włoch, Austrii, Czecho-Słowacji, Jugosławii, Bułgarii i Polski, ponadto notowany z Syberii. W Polsce znany dotychczas tylko z południowej części kraju. Występuje na łąkach, miedzach i przydrożach. Żyje na wilżynie ciernistej — Ononis spinosa L. i wilżynie bezbronnej — O. arvensis L. Rozwój larwalny nie jest znany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Włocławek (Wanat*); Nizina Mazowiecka: Dembe Wielkie koło Warszawy (Wanat*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zabierzów (Witkowski Z. 1975); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Smreczyński 1956, Cmoluch i in. 1975), Sandomierz (Dieckmann 1977, Smreczyński 1960b), rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka*), Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa, Chotel Czerwony, Skorocice koło Wiślicy (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Köstlin 1973, Dieckmann 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981); Roztocze: Kąty koło Zamościa (Cmoluch 1971), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987), Roztoczański Park Narodowy — Kosobudy (Cmoluch i Łętowski 1987), Józefów (Wanat*); Nizina Sandomierska (Smreczyński 1960b, Dieckmann 1977); Beskid Zachodni (Smreczyński 1956, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Petryszak 1982), Rokszyce koło Przemyśla (Wanat*); Bieszczady (Petryszak 1982), Tworylne (Kania*); Pieniny (Smreczyński 1960b, Dieckmann 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987), Małe Pieniny (Kuśka*), Orlica (Wanat*); Polska (Lohse 1981, Lucht 1987); Polska Południowa (Smreczyński 1965, Folwaczny 1967)