Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Catapion) koestlini Dieckmann, 1989
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, gdyż opisany niedawno na podstawie okazów znalezionych dotychczas tylko w Niemczech i Polsce, przy czym autor opisu omyłkowo podał stanowisko paratypów z Białowieskiego Parku Narodowego, gdy tymczasem według znalazcy (M. Wanat*) okazy były zaetykietowane prawidłowo: «Puszcza Białowieska: Orzeszkowo». Bionomia nie jest jeszcze znana. Postacie dojrzałe poławiano w Niemczech na suchych zboczach, na wilżynie rozłogowej — Ononis repens L. i wilżynie ciernistej — O. spinosa L., natomiast w Polsce (M. Wanat*) na suchej łące, na wilżynie bezbronnej — Ononis arvensis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Dieckmann 1989)