Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Melanius) rhaeticus Heer, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek europejski o nie ustalonym rozmieszczeniu ogólnym. Opisany ze Szwajcarii przed przeszło 160 laty, ale później powszechnie uznawany jako odmiana pospolitego gatunku Pterostichus nigrita (Fabricius, 1792). Dopiero K. Koch (1980, 1984) przywrócił rangę samoistnego taksonu. Dotychczasowe dane o jego występowaniu pochodzą z Danii, krajów Beneluksu, południowej Szwecji, Niemiec, Polski, Czech, Moraw i Słowacji; na pewno szerzej rozmieszczony, gdyż występuje wspólnie z Pterostichus nigrita (Fabr.) na tych samych stanowiskach. W Polsce znany z trzech krain na podstawie dawnych danych z ubiegłego stulecia oraz niedawno wykazanego stanowiska na Śląsku Górnym. Zasiedla bagna, torfowiska wysokie, lasy wilgotne i bagniste brzegi wód, zwłaszcza miejsca gdzie rosną turzyca — Carex L. i trzciny — Phragmites Adans.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Górny Śląsk: rezerwat Las Murckowski (Szafraniec i Szołtys 1997); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871, Pfeil 1866); Sudety Wschodnie (Joseph 1868, Joseph 1869, Letzner 1871); Polska (Lohse i Lucht 1989); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1885, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)