Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Coelambus novemlineatus (Stephens, 1829)
Opis w KFP:
[tom 22]
Europejski gatunek subborealny, obejmujący zasięgiem całą Fennoskandię, Karelię oraz północną część Europy Środkowej, Danię, Kraje Beneluksu i Niemcy. Z Polski stosunkowo niedawno wykazany na podstawie trzech okazów złowionych 4 V 1973 na Wolinie. Według danych obcego piśmiennictwa występuje w dużych stawach i jeziorach, w miejscach o dnie bagnistym lub torfiastym. Na Wolinie występował na łące, w niewysychającym dole z wodą, zarośniętym przez przęstkę pospolitą — Hippuris vulgaris L., trzcinę pospolitą — Phragmites communis Trin., pałkę wąskolistną — Typha angustifolia L., szczaw lancetowaty — Rumex hydrolapathum Huds., sit skupiony — Juncus conglomeratus L. i oczeret TabernemontanaSchoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla. Do czasu potwierdzenia występowania omawianego gatunku na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej nie uwzględnia się tymczasowo informacji o złowieniu w lipcu 1966 r. jednego okazu do światła na Górze Chełmowej w Ojcowskim Parku Narodowym (Pawłowski i inni 1994). Sugestia autorów, jakoby «przyleciał prawdopodobnie ze stawów rybnych w pobliżu ujścia Sąspówki» może być również zmieniona, że osobnik ten był naniesiony prądami powietrznymi z dalekich ostoi północnych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 22 Pobrzeże Bałtyku Wolin — okolice Karsiboru Kornobis 1976
KFP 22 Pobrzeże Bałtyku Łąki koło Karsiboru Kornobis 1979
KFP 22 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Góra Chełmowa Pawłowski J. i in. 1994

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Stanowisko wątpliwe