Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Homalochthebius) flavipes Dalla Torre, 1877
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Mało znany gatunek, nie notowany w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Z Polski stosunkowo niedawno notowany z Wrocławia na podstawie materiału muzealnego z XIX wieku, ze zbioru K. Letznera. Do czasu potwierdzenia materiałem współczesnym, tymczasowo nie zaliczamy omawianego gatunku do fauny Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Jäch 1990)