Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Homalochthebius) rugulosus Wollaston, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany na podstawie materiałów pochodzących z Sardynii, Korsyki, Madery i Egiptu, notowany również z europejskiej części Rosji. Chrząszcz ten jest bardzo podobny do Ochthebius (Homalochthebius) minimus (Fabr.) i może być z nim mylony. Brak omawianego gatunku w kluczu do oznaczania chrząszczy Europy Środkowej (Freude, Harde i Lohse 1971) oraz w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Z Polski wykazany z czterech stanowisk na Mazowszu na podstawie 16 okazów poławianych w latach 1985 i 1986, w maju, lipcu i sierpniu, w rzece Narwi, w jej starorzeczach i zastoiskach oraz w zbiornikach okresowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: koło Piątnicy woj. Łomża, rzeka Narew w Rakowie, Drozdowo (Biesiadka 1988)