Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthebius (Ochthebius) viridis (Peyron, 1858)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
W rewizji gatunków palearktycznych rodzaju Ochthebius Leach, omawiany takson M.A. Jach (1991b) uważa za dwa różne gatunki: viridis 1 występujący szeroko w Europie i Turcji oraz viridis 2 obejmujący zasięgiem Afrykę Północną, Hiszpanię, południową Francję, Włochy i południowy Izrael. Z braku udokumentowanych danych omawiany gatunek nie był zaliczony do fauny krajowej. Z uwagi na niejasności taksonomiczne obecnie nie uwzględnia się informacji o viridis 1 z Wrocławia, opartej na materiale muzealnym z ubiegłego stulecia (zbiór K. Letznera). W piśmiennictwie dotychczas omawianego chrząszcza uważano za słonawiskowego, pogląd chyba błędny wobec poławiania go w Austrii wyłącznie na stanowiskach pozbawionych soli.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Dolny Śląsk Wrocław Jäch 1991b