Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnebius parvulus (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany. Nie wykazywany wśród chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Stosunkowo niedawno wykazany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach Polski na podstawie materiałów muzealnych znajdujących się w zagranicznych instytucjach. Biologia i wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna koło Warszawy 16 VIII 1980, leg. B. Malkin (Jäch 1993); Dolny Śląsk: Legnica (Jäch 1993); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jäch 1993); Nizina Sandomierska: Jarosław (Jäch 1993)