Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860c
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Aczkolwiek opisany przed przeszło 130 laty z północnej Rosji i Litwy, dotychczas mało znany, gdyż ze względu na duże podobieństwo do Hydrochus elongatus Schaller uważany powszechnie za jego synonim. Według dotychczas zrewidowanych danych o rozmieszczeniu, przyjmuje się, że zasięg obejmuje Fennoskandię, Karelię, Estonię, Łotwę, Danię, kraje Beneluksu, Niemcy, Polskę, Czechosłowację i Austrię. Z Polski wykazany niedawno z dwu stanowisk na Mazurach. Występuje na bagnistych pobrzeżach morskich, w płytkich wodach rzek i jezior porośniętych roślinami oraz w rowach z występującymi w nich turzycami — Carex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.