Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Megahelophorus) aequalis (Thomson, 1868)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
W t. 4 str. 171 tego Katalogu zaliczony był jako synonim Elophorus (Megahelophorus) aquaticus (L.). Jest to jednak dobry gatunek, notowany z Anglii, Francji, Włoch, Fennoskandii, Danii, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. W Polsce niedawno odkryty na Mazurach, nadto notowany z pięciu krain na podstawie danych z końca XIX wieku lub początku XX. Występuje w wodach stojących, dużych zbiornikach wodnych z bogatym detrytusem oraz w wodach torfowiskowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: jezioro Skanda koło Olsztyna (Pakulnicka i in. 1998); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Czarna Struga koło Wołomina (Hildt 1914); Dolny Śląsk: koło Pątnowa Legnickiego (Kolbe W. 1897); Roztocze: Ułów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Hebauer 1989, Lohse i Lucht 1989); «Prusy Wschodnie» (Kuwert 1890c); «Śląsk» (Letzner 1871, Schilsky 1888, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)