Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ischnopterapion) modestum Germar, 1817
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce stosunkowo niedawno odkryty, znany z nielicznych stanowisk głównie w południowej części kraju. Występuje przeważnie na łąkach wilgotnych i pobrzeżach wód. Żyje na komonicy błotnej — Lotus uliginosus Schk. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września. Larwy odbywają rozwój w strąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Petryszak i Mazur 1981, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976, Nunberg 1976c), Danowo koło Giżycka (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka*), Ruda Milicka (Wanat*); Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna (Kuśka*), Warszawa-Powsin, Puszcza Kampinoska — Łuże (Wanat*); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów (Wanat*); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1977, Kuśka 1982), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Dieckmann 1973, Dieckmann 1977, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976, Nunberg 1976c); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Modlica koło Łodzi, Inowłódz, rezerwat Żądłowice koło Inowłodza (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie, Pogórze koło Św. Katarzyny (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Uścimów woj. Lublin (Cmoluch i in. 1979); Roztocze: Kąty koło Zamościa (Wanat*); Beskid Zachodni (Petryszak i Knutelski 1987); Pieniny (Kuśka 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1987); Polska (Dieckmann 1977, Lucht 1987); «Śląsk» (Dieckmann 1977)