Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Elophorus) fulgidicollis (Motschulsky, 1860c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu; znany z jednej południowej prowincji Szwecji, z Finlandii, Danii, krajów Beneluksu i północnych Niemiec. Z Polski wykazany niedawno z jednego stanowiska na podstawie jednego okazu złowionego w sadzawce. Biologia nie znana. Występuje w stojących zbiornikach wodnych — w stawkach, bajorkach, rozlewiskach, rowach — łowiony zwłaszcza wśród traw, turzyc i innych roślin błotnych, niekiedy również w wodach zasolonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Wichtowska i Sobczak 1994)