Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło 160 laty, ale mało znany gdyż mylony z Anocaena limbata (Fabr.) lub Anacaena globulus (Payk.); dopiero niedawno, od 1986 r. została przywrócona odrębność gatunkowa omawianego taksonu. Obecnie notowany z Fennoskandii, Karelii, Estonii, Łotwy, Litwy, Danii i wszystkich krajów środkowoeuropejskich. Z Polski wykazany dotychczas z 13 krain, ale zamieszkuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje w różnych środowiskach wodnych, ale najliczniej w wodach stojących z bogatą roślinnością, w stawach, jeziorach, zbiornikach miejskich i w wodach torfowiskowych. Rzadziej poławiany w wodach bieżących, w rzekach, strumykach i źródłach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Borowiec i Kania 1991, Biesiadka i Kordylas 1993); Pojezierze Pomorskie (Biesiadka i Kordylas 1993, Wichtowska i Sobczak 1994); Pojezierze Mazurskie: okolice Olsztyna (Pakulnicka i in. 1998); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Biesiadka i Kordylas 1993, Majewski T. 1994); Nizina Mazowiecka: okolice Płocka (Biesiadka i Kordylas 1993), Polesie Stare woj. Warszawa (Majewski T. 1994); Podlasie: Bagna Biebrzańskie (Biesiadka i Kordylas 1993), Kopna Góra (Kubisz i Pawłowski 1995), okolice Siedlec (Mielewczyk 1998); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec i in. 1992); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, Pawłowice koło Wrocławia (Borowiec i Kania 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Miechowa (Biesiadka i Kordylas 1993); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Biesiadka i Kordylas 1993); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Biesiadka i Kordylas 1993), Podgórzyn-Podzamcze koło Jeleniej Góry (Borowiec 1996c); Bieszczady: Dolina Terebowca (Borowiec i Kania 1991), okolice Ustrzyk Górnych (Biesiadka i Kordylas 1993); Pieniny: okolice Krościenka (Biesiadka i Kordylas 1993); Polska (Lohse i Lucht 1989)