Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Stenopterapion) intermedium Eppelsheim, 1875d
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z Europy Południowej oraz południowej części Europy Środkowej, ponadto notowany z Azerbejdżanu, Kazachstanu i południowo-zachodniej części Syberii. W Polsce chrząszcz kserotermiczny, znany głównie z południowej części kraju, zwłaszcza z terenów wapiennych, poza tym wykazywany z jednego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Występuje na często wysiewanej i niekiedy zdziczałej sparcecie siewnej — Onobrychis viciaefolia Scop., spotykany również na sparcecie piaskowej — O. arenaria (Kit.) Ser. Larwa żeruje i odbywa rozwój w łodygach, gdzie drąży chodniki w białym rdzeniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielka Wieś woj. Sieradz (Wanat 1985); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Petryszak 1966, Petryszak i Mazur 1971, Mazur M. 1983, Łętowski 1987); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Cmoluch 1959b, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Petryszak 1966, Petryszak i Mazur 1981, Wiech 1984, Łętowski 1987), Niecka Nidziańska — Chotel Czerwony, Skorocice koło Wiślicy, Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Łętowski 1987, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1982, Wiech 1984, Wiech 1985b); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Łętowski 1987), Dziewicza Góra koło Niedzielisk (Wanat*); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Petryszak 1966, Kuśka 1973, Kuśka 1977, Kuśka 1982, Petryszak i Mazur 1981, Łętowski 1987); Beskid Wschodni: Przemyśl, Kruhel Mały koło Przemyśla (Wanat*); Polska Południowa (Smreczyński 1965, Dieckmann 1977); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Śląsk» (Smreczyński 1929, Kinel i Noskiewicz 1930, Cmoluch 1959b, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982); «Beskidy» (Schilsky 1909, Gerhardt 1910c, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Lucht 1987)