Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiodes (Leiodes) bicolor (Schmidt, 1841c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany z Afryki Północnej, Europy z wyjątkiem części północnej, z Syberii, Mongolii, Afganistanu i Pakistanu. W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich notowany z Niemiec, Polski, Czech i Słowacji (Lucht 1987). Z Polski wykazany ogólnikowo z Pomorza oraz z Legnicy na Śląsku Dolnym. Biologia i wymagania ekologiczne nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.