Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euplectus tholini Guillebeau, 1888
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, gdyż do niedawna uznawany jako odmiana Euplectus punctatus Muls. Opisany z południowej Francji, notowany z Włoch, Grecji, Austrii, Moraw oraz ogólnikowo ze Śląska. Biologia i wymagania ekologiczne nie są poznane. Poławiany w lasach iglastych pod obluźnioną korą sosny — Pinus L. Do czasu uzyskania konkretnego potwierdzenia występowania w kraju, nie zaliczamy go do fauny Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Lohse i Lucht 1989); «Śląsk» (Besuchet 1974, Koch K. 1989)