Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxytelus (Oxytelus) migrator Fauvel, 1904
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący głównie wschodnią i południowo-wschodnią Azję; w Europie po raz pierwszy stwierdzony w Finlandii w r. 1975, w Holsztynie w 1977 i od tego czasu notowany z kilku południowych prowincji Szwecji, z krajów Beneluksu, Danii, Niemiec, Czech i Moraw. W Polsce wykazany z jednego stanowiska na podstawie jednego osobnika złowionego na światło 25 VIII 1985. Występuje w ogrodach, na polach, miejscach ruderalnych, gdzie poławiany był pod gnijącymi szczątkami roślinnymi, w fermentującym kompoście, nawozie stajennym i ekskrementach końskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: Kopna Góra koło Supraśla (Kubisz i Szwałko 1994)