Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) transsilvanicus Bernhauer, 1900e
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Endemiczny i reliktowy gatunek południowokarpacki. W Polsce stwierdzony na dwu stanowiskach w Bieszczadach na podstawie złowionych osobników, samca i samicy, na wysokościach około 1200 i 1300 m n.p.m., w szczelinie skalnej oraz w ściółce zarośli olszy zielonej — Alnus viridis (Chaix) Lam. et Dc.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: Bieszczadzki Park Narodowy (Pawłowski J. i Sterzyńska 1995); Bieszczady: Smerek, Tarnica (Szujecki 1996)