Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Astenus (Astenognathus) noheli Coiffait, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany na podstawie licznego materiału z Francji oraz jednego okazu z czeskiego Śląska. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce i na Śląsku opierają się na mylnym tłumaczeniu informacji autora opisu gatunku. Tymczasem nie zalicza się go do gatunków krajowych. W spisie chrząszczy czechosłowackich z r. 1993 notowany jest z Moraw.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Lohse i Lucht 1989); «Śląsk» (Koch K. 1989)