Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Kenonthus) mareki Coiffait, 1967
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany z Tatr Bielskich na Słowacji i dotychczas tylko stąd notowany. W Polsce występuje w sześciu górskich krainach. Według nowego opracowania gatunków z grupy montivagus przez G.A. Lohsego (1989) Philonthus (Kenonthus) mareki Coiff. jest gatunkiem karpackim, gdy Philonthus (Kenonthus) montivagus Heer w rzeczywistości występuje tylko w Alpach Centralnych. Wobec tego wszystkie dane z Polski odnośnie tego gatunku, podane w katalogu Staphylinidae, część 2 (t. 7, str. 76) należy odnieść do Philonthus (Kenonthus) mareki Coiff.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Dittrich 1906, Szujecki 1980); Sudety Wschodnie (Dittrich 1906, Szujecki 1980); Beskid Zachodni: Babia Góra (Szujecki 1980); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Szujecki 1980); Tatry: Tatrzański Park Narodowy — Czerwony Grzbiet (Szujecki 1980, Kubisz i Melke 1994b); Polska (Lucht 1987); «Sudety» (Koch K. 1989)