Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus constans (Fowler, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Rozsiedlenie ogólne, wymagania ekologiczne i rozmieszczenie w Polsce są słabo poznane. Gatunek opisany przed przeszło stu łaty z południowej Anglii jako odmiana Conosoma pubescens Grav., później przez długi czas był nie wyróżniany, dopiero P.M. Hammond (1973) uznał go jako samodzielny takson oraz podał jego synonimy. Omawiany gatunek notowany dotychczas z Anglii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemiec (Turyngia), południowego Tyrolu w Austrii, północnych Włoch, Polski, Czech, ze Słowacji, z Ukrainy i Rumunii. Z Polski wykazany z dwu krain na podstawie danych odnoszących się do nazwy synonimicznej Sepedophilus strigosus (J. Sahlb.), («Katalog» t. 7, str. 189, gatunek 1897). Gatunek borealno-górski; w Skandynawii docierający do 70° szer. geogr., we Włoszech występujący w Alpach, na Ukrainie w Karpatach Wschodnich, w Rumunii w Karpatach Południowych, a w polskich Bieszczadach spotykany na wysokości 580-820 m n.p.m. Poławiany w różnych środowiskach; w Anglii w napływkach, w Norwegii ponadto w opadłym listowiu przy podstawie drzew i w przesianych grzybach, opieńce miodowej — Armillariella mellea (Vahl. in Fl. Dan.) P. Karst, a w Bieszczadach — w grzybach na buku (Fagus L.), pod korą wierzby (Salix L.), w żerowisku kornika Trypophloeus alni (Lind.) pod korą olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz w próchnie buka.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: okolice Wadowic (Horion 1967, Hammond 1973); Bieszczady: Sasów, Dolina Terebowca, Stuposiany, Ustrzyki Górne (Szujecki 1987, Szujecki 1996); Polska (Lucht 1987, Lohse 1989, Lohse i Lucht 1989)