Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus lokayi (Smetana, 1969)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, gdyż stosunkowo niedawno opisany z Austrii, Czech i Moraw, notowany nadto z nielicznych stanowisk w Brandenburgii i Saksonii. W Polsce wykazany na podstawie pojedynczych okazów na dwu stanowiskach. Wymagania ekologiczne nie są dostatecznie poznane. Poławiano go w gnijących szczątkach roślinnych, w zmurszałym drewnie buka i jabłoni. A. Melke (1997) złowił jeden okaz w gnieździe brodźca leśnego — Tringa glareola L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Postolin koło Sułowa (Borowiec i Kania 1995); Górny Śląsk: Tychy (Melke 1997)