Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus obtusus (Luze, 1902b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek notowany z południowej i środkowej części Europy, o słabo poznanym rozsiedleniu, gdyż do niedawna nie był odróżniany od podobnego Sepedophilus pedicularius (Grav.). Z Europy Środkowej wykazany z Niemiec, Polski, Czech, Moraw, Słowacji i Austrii. W Polsce stwierdzony na podstawie pojedynczych okazów z trzech stanowisk. Biologia i wymagania ekologiczne nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka Borowiec 1992
KFP 22 Puszcza Białowieska łąki przed Białowieskim Parkiem Narodowym Borowiec i in. 1992
KFP 22 Roztocze Korhynie koło Tomaszowa Lubelskiego Staniec 1996b
KFP 22 Polska Lohse i Lucht 1989
KFP 22 «Śląsk» Schülke i Uhlig 1989