Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyporus dispar (Paykull, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany ze Szwecji przed przeszło 200 laty, ale mało znany, gdyż do niedawna uważany za synonim pospolitego Tachyporus chrysomelinus (L.), występującego razem w tych samych siedliskach, również w Polsce (t. 7, str. 192). Rozsiedlony prawdopodobnie w całej północnej i środkowej Europie. W Polsce stwierdzony na podstawie pięciu okazów złowionych na trzech stanowiskach. Występuje na terenach lesistych i otwartych, na niżu i w górach; spotykany wśród mchów, w ściółce, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w kompoście i napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Borowiec 1992); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, -Mokry Dwór (Borowiec 1992); Sudety Wschodnie: Kletno (Borowiec 1992)