Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Erchomus colchicus (Kraatz, 1858b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozsiedlony w południowej części Europy, na północ docierający nielicznymi stanowiskami do Węgier, Moraw i Słowacji, ponadto notowany z Kaukazu. W Polsce stwierdzony na podstawie pięciu okazów złowionych na jednym stanowisku, w gnieździe mrówek pod odstającą korą powalonego, spróchniałego pnia jodły. Biologia nie została poznana. Występuje głównie na terenach leśnych; poławiany pod odstającą, gnijącą korą, na grzybach nadrzewnych, niekiedy w gnieździe mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Roztoczański Park Narodowy — rezerwat «Bukowa Góra» (Borowiec 1991c)